Optika Formula R&R

WEB SHOP


Vaša košarica

Vaša Košarica je prazna.

Navigacija: Home UVJETI PRODAJE

1. KONTAKT PODACI

Optika Formula R&R
Trg J.F.Kennedya 11
Heinzelova 9
OIB 83732778585
01/23 01 495
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


2. NA?INI PLA?ANJA

a) Pla?anje pouze?em
b) Pla?anje putem PayPal-a
c) Online naplata kreditnim karticama (T-com PayWay sustav). 

       


3. IZJAVA O SIGURNOSTI

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernijestandarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka izme?u T-Com sustava i autorizacijskih centara karti?nih ku?a obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zašti?ena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).


4. IZJAVA O PRIVATNOSTI

Optika Formula R&R se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na na?in da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o na?inu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogu?nost izbora o upotrebi njihovih podataka, uklju?uju?i mogu?nost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo ?uvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Optike Formula R&R i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje na?ela zaštite privatnosti.

American Express MasterCard Visa T-Com PayWay


5. UVJETI DOSTAVE I ISPORUKE

Optika Formula R&R putem svoje Internet trgovine omogu?uje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u ponudi. Optika Formula R&R se obvezuje isporu?iti sve naru?ene i pla?ene proizvode koji su u trenutku isporuke dostupni na zalihama. U slu?aju nemogu?nosti isporuke, Optika Formula R&R kontaktirat ?e korisnika i dogovoriti novi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje naru?enog proizvoda, dok ?e ostali dostupni proizvodi biti isporu?eni. 


6. UVJETI POVRATKA I REKLAMACIJE

U slu?aju nemogu?nosti isporuke naru?enog i pla?enog proizvoda, Optika Formula R&R izvršit ?e povrat sredstava. Roba se naru?uje elektronskim putem. Pritiskom gumba Dodaj, odabrani proizvod se sprema u potroša?ku košaricu. Nakon odabira svih željenih proizvoda klikom na gumb Kupi, sustav Vas dalje automatski vodi do stranica na kojima morate potvrditi to?nost unesenih podataka, te odabrati neki od ponu?enih na?ina pla?anja. Ako odaberete online pla?anje karticama, sustav Vas preusmjerava na sigurne stranice na kojima ?ete odabrati vrstu kartice te ?e od vas tražiti ostale potrebne podatke. Nakon što zaprimimo Vašu narudžbu dobit ?ete povratni e-mail s potvrdom o uspješno obavljenoj narudžbi odnosno kupovini, što ovisi o odabranom na?inu pla?anja. Roba se smatra naru?enom u trenutku kada kupac potvrdno završi cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu s kojom ste se registrirali kao kupac dobit ?ete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Optika Formula R&R. Prilikom preuzimanja paketa korisnik je dužan identificirati se djelatniku dostavne službe, provjeriti eventualna ošte?enja na pošiljci, te u slu?aju ispravnosti pošiljke potpisati dostavnicu ?ime potvr?uje primitak pošiljke. U slu?aju ošte?enja pošiljke, korisnik je dužan odmah reklamirati pošiljku djelatniku dostavne službe. Optika Formula R&R odri?e se bilo kakve odgovornosti za štete koje mogu nastati od trenutka uru?enja pošiljke dostavnoj službi do trenutka isporuke korisniku.

Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju 


7. IZJAVA O KONVERZIJI

Sva pla?anja biti ?e izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji ?e biti tere?ena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važe?ojte?ajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važe?oj te?ajnoj listi udruženja karti?ara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogu?nost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.


8. OP?ENITI UVJETI POSLOVANJA

U smislu ovih Op?ih uvjeta kupac je posjetitelj web-shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, pouze?em ili PayPal-om, uplati troškove dostave i pošalje narudžbu prodavatelju. Putem web-shopa kupcu je omogu?ena kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavatelja www.optika-formula-rr.hr. Kupac može biti i svaka fizi?ka poslovno sposobna osoba starija od 18 godina. Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporu?uje. Prihva?anjem Op?ih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni. Sve nepla?ene narudžbe nakon 72 sata sustav za ure?ivanje narudžbi automatski brišeIznos poštarine za Republiku Hrvatsku je 50 kn, a za inozemstvo 100 kn. Otpremni troškovi se ne uve?avaju ukoliko se narudžba isporu?uje u nekoliko navrata, ali se mogu uve?ati za dodatne troškove koji mogu nastati prilikom dostave, a prema uvjetima dostavne službe koja vrši tu uslugu. Ponuda i cijene za specijalne akcije vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha.